Serdecznie zapraszam uczniów klas I-III i IV-VI sp do udziału w szkolnym konkursie plastycznym MARIA KONOPNICKA- PATRONKA NASZEJ SZKOŁY”.

Wszystkie szczegóły znajdują się w regulaminie konkursu poniżej.

Regulamin konkursu plastycznego MARIA KONOPNICKA- PATRONKA NASZEJ SZKOŁY"

Cele konkursu:

- popularyzacja poetki,

- zachęcanie do czytania i rozbudzanie zainteresowań twórczością Marii Konopnickiej,

- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci,

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych,

- prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej,

Organizator konkursu:

Opiekun samorządu szkolnego Marta Bara-Błońska

Regulamin konkursu:

Tematyka prac: Praca plastyczna przedstawiająca portret poetki Marii Konopnickiej z wybranego okresu jej życia.

Technika wykonywania prac: dowolna plastyczna.

Prace muszą być wykonane samodzielnie przez uczestników konkursu.

Format pracy: nie mniejszy niż A4.

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas I- III i uczniów klas IV-VI sp.

Wykonane prace należy składać do p. Marty Bara-Błońskiej lub p. Sylwii Gosławskiej.

Kryteria oceny:

- poziom artystyczny i estetyka prezentowanych prac,

- indywidualne potraktowanie tematu,

- zgodność pracy z tematem przewodnim,

- samodzielność wykonania pracy przez ucznia.

Każda praca musi zawierać czytelną metryczkę: imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Termin składania prac do 06.05.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu 13.05.2022 r.

ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORÓW:

-prace plastyczne przekazane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatorów,

-uczestnik przekazuje organizatorowi prawa autorskie swojej pracy,

-udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych osób biorących udział w konkursie oraz na akceptację warunków regulaminu konkursu,

-uczestnicy i ich opiekunowie wyrażają zgodę na opublikowanie nagrodzonych prac na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Buczku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Marta Bara-Błońska

 

 

 

 

Aktualności


Dzisiaj jest: Niedziela
26 Czerwca 2022
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania
Narkomanii
Imieniny obchodzą
Jan, Jeremiasz, Jeremi, Paweł, Zdziwoj
Do końca roku zostało 189 dni.
Zodiak: Rak

Zapytania ofertowe

Losy absolwentów

Do pobrania

Nasze zdjęcia

Content