Klauzula Ogólna

Stosownie do art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

Administratorem podanych przez Ciebie danych będzie Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Buczku, ul. Szkolna 3, 98-113 Buczek.

1.   Informujemy, że wyznaczony został inspektor ochrony danych: Agata Bogacz, w sprawie danych osobowych możesz kontaktować się pod adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.       Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji czynności urzędowych:

a. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Buczku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w szczególności:

                                                               i.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

                                                              ii.      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

b.wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Buczku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;

a.rekrutacji, promocji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;

b.zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;

c.prowadzenia korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub c lub e Rozporządzenia.

3.    W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

a.podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

4.     Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

5.      W związku z przetwarzaniem przez Twoich danych osobowych w każdej chwili masz prawo do:

a.żądania dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

c.usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikające z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej

d ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

e.wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

f wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz że przetwarzania danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia RODO. 

 

6.     W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.     Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczku. Przy czym podanie danych jest:

a.obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji załatwienie sprawy lub niemożliwość zawarcia umowy.

b.dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody.

 

Aktualności


Dzisiaj jest: Wtorek
28 Maja 2024
Imieniny obchodzą
Augustyn, German, Jaromir, Priam,
Wiktor, Wiktoriusz, Wilhelm, Wrócimir

Do końca roku zostało 218 dni.
Zodiak: Bliźnięta

Zapytania ofertowe

Losy absolwentów

Do pobrania

Nasze zdjęcia

Content