Źródła historyczne podają, że w latach 1636 – 1765 istniała w Buczku szkoła, ale brak dokładniejszych informacji na jej temat. Bogatsze dane na temat szkoły sięgają początków XX wieku. Mieściła się w drewnianym budynku na wprost kościoła. Zajęcia odbywały się w jednej izbie lekcyjnej, znajdującej się od strony południowej. Pierwszym nauczycielem był Rosjanin Dmowskij, natomiast pierwszą nauczycielką polką – Stefania Raczyńska, która rozpoczęła pracę w 1908 roku. Lekcje były prowadzone również w dwu izbach budynku parafialnego. W roku 1920 budynek stał się własnością gminy.
Dwa tygodnie po oswobodzeniu Buczku ówczesny wójt Stanisław Malinowski powierzył Julii Nowackiej zorganizowanie szkoły. Była ona jedną osobą z przygotowaniem pedagogicznym na tym terenie, która mogła sprostać temu zadaniu.
3 września 1945r. szkołę przeniesiono do dwóch drewnianych poniemieckich baraków. Istnieją one do dziś.
15 października 1950r. szkoła została przeniesiona z baraków do nowego budynku. Zajęcia odbywały się w trzech izbach lekcyjnych w systemie dwuzmianowym. 22 lipca 1951r. nastąpiło oddanie do użytku dwupiętrowego budynku szkolnego. Mieściło się w nim piętnaście izb lekcyjnych oraz kancelaria, świetlica, szatnia.
1 maja 1987r. oddano do użytku nową część, przebudowaną od strony zachodniej. Znalazły tu pomieszczenia: biblioteka, pracownia geograficzna, zastępcza sala gimnastyczna, sklepik spółdzielni uczniowskiej, sanitariaty, kotłownia. Nastąpiła znaczna poprawa warunków lokalowych.
W następnych latach rozpoczęto kolejny etap rozbudowy – powstał pawilon żywienia, w którym mieści się świetlica, kuchnia, tymczasowa sala gimnastyczna, pomieszczenia administracyjne.1 września 1992r.nastąpiło oddanie nowej części do użytku. Uroczystość tę połączono z przywróceniem szkole imienia Marii Konopnickiej. W 1987r. władze gminy, dyrektor szkoły Marianna Klęk wraz z Radą  Rodziców podjęli decyzję o budowie nowego, pełnowymiarowego pomieszczenia. Koszty projektu Sali gimnastycznej sfinansowano ze środków  zebranych przez  Radę Rodziców, której przewodniczącą była Maria Marynowska.
Równolegle z rozbudową szkoły trwało jej unowocześnienie. W roku 1993 zakupiono pierwszy komputer, rok później zaczęło działać koło informatyczne. W roku 1996szkoła posiadała już osiem komputerów, zakupionych dzięki wydatnej pomocy Rady Rodziców, adaptowano jedno z pomieszczeń administracyjnych i zorganizowano tam pracownie komputerową. W roku szkolnym 1998/99 w ramach  ministerialnego programu ”Internat w każdej gminie” szkoła otrzymała pracownie internetową. Jej otwarcie nastąpiło 16.03.1999r.

Aktualności


Dzisiaj jest: Wtorek
28 Maja 2024
Imieniny obchodzą
Augustyn, German, Jaromir, Priam,
Wiktor, Wiktoriusz, Wilhelm, Wrócimir

Do końca roku zostało 218 dni.
Zodiak: Bliźnięta

Zapytania ofertowe

Losy absolwentów

Do pobrania

Nasze zdjęcia

Content