JOKER za 100% FREKWENCJĘ

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczku prowadzi program pod nazwą "JOKER". Jest to rodzaj nagrody dla każdego ucznia, który w danym miesiącu nie opuścił żadnej godziny lekcyjnej.

Program ma na celu promowanie wśród uczniów regularnego uczęszczania na zajęcia.

Jest to karta z wizerunkiem JOKERA. Wzór karty jest dołączony do Regulaminu.

Osoba, która zasłuży na otrzymanie JOKERA, będzie mogła wykorzystać go wówczas, gdy zostanie wytypowana do odpowiedzi, zastanie niezapowiedzianą pracę pisemną w formie kartkówki czy też nie odrobi pracy domowej. JOKER działa w wybranym przez ucznia dniu. Może być zrealizowany do końca roku szkolnego, w którym się go otrzymało.

JOKER REGULAMIN

  • Uczeń otrzymuje JOKERA, jeżeli w danym miesiącu ma 100 % frekwencji i nie więcej niż 5 spóźnień.
  • JOKER przyznawany jest za każdy miesiąc, w którym uczeń ma 100% frekwencji.

Uczeń może zdobyć JOKERA i być nieobecny na niektórych zajęciach.

Absencja nie jest liczona, gdy uczeń:

  • bierze udział w zawodach, konkursach, akcjach społecznych itp., na terenie szkoły i poza szkołą;
  • reprezentuje szkołę na uroczystościach poza placówką;
  • uczestniczy w wycieczkach, rajdach itp. organizowanych przez szkołę;
  • uczestniczy w kursach lub praktykach zawodowych ujętych w programie nauczania ( z wyłączeniem sytuacji gdy trwają one dłużej niż połowa dni w danym miesiącu );
  • nie uczęszcza na lekcje wychowania fizycznego– jest zwolniony z wychowania fizycznego;
  • nie uczęszcza na lekcje religii;

      

Inne nieobecności, nawet usprawiedliwione, uniemożliwiają otrzymanie JOKERA.

Aktualności


Dzisiaj jest: Piątek
1 Grudnia 2023
Międzynarodowy Dzień Walki z AIDS
Imieniny obchodzą
Długosz, Edmund, Eligiusz, Eliga, Iwa,
Natalia, Natalis, Platon, Sobiesława

Do końca roku zostało 31 dni.
Zodiak: Strzelec

Zapytania ofertowe

Losy absolwentów

Do pobrania

Nasze zdjęcia

Content